Begravelse / Bisættelse

    • Nærmeste pårørende sender selv eller gennem en bedemand en anmodning med NemID via www.borger.dk, når der er truffet aftale med kirkekontoret eller en præst om tidspunkt for bisættelse eller begravelse.