Navngivning / Dåb

    • Barnet skal navngives inden seks måneder.
    • Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at forældre henvender sig til kirkekontoret angående aftale om dato for dåben. Herefter kontaktes forældrene af den præst, der skal forrette dåben.

    • Før dåbsdagen mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning, og præsten får oplysning om, hvad barnet skal hedde, og hvem, der skal være faddere (2-5 personer, døbt med den kristne dåb). Faddernes navne og adresser meddeles til præsten.

    • Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på www.borger.dk. Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, kan blanket til registrering af navngivning udfyldes og udskrives fra www.personregistrering.dk. Kirkekontoret kan evt. hjælpe dig med udprintning af blanketter.

    • Hvilke fornavne, der er godkendte, kan ses på https://familieretshuset.dk/navne/navne/godkendte-fornavne