Bryllup

    • Dato for vielse aftales med kirkekontoret.
    • Ægteskabserklæring indgives på www.borger.dk. tidligst 4 måneder før vielsen, hvorefter kommunen udfærdiger en prøvelsesattest, der medbringes til samtale med den præst, der skal forrette vielsen. Her skal man yderligere medbringe navn og adresse på to vidner og alt omkring indholdet af højtideligheden – herunder salmevalg – aftales.
    • For at blive viet i kirken skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.
    • www.dendanskesalmebogonline.dk kan man finde forslag til salmer, samt høre melodierne.