Links

Aalborgprovstiers menighedspleje

Aalborgprovstiers menighedspleje ønsker at formidle kontakterne mellem de, der trænger til støtte og de,der er villige til at hjælpe blandt andet gennem deres aflastningsordning, besøg- og vågetjeneste.

Aalborg Stift

På Aalborg stifts hjemmeside kan der findes information omkring biskoppen, stiftets økonomi, kirke og ansatte, stifteadministrationen og hvad stiftsudvalg og råd beskæftiger sig med.

Borger.dk

På Boger.dk kan du få information og ansøge omkring faderskab, medmoderskab og forældremyndighed, navneændring og ægteskab.

Folkekirken

På Folkekirken.dk kan der både findes generel information omkring folkekirken og dens ansatte samt merespecifik omkring tro, årets højtider, livets begivenheder.

Folkekirkens Familiestøtte

Støtter forældre, der vil skabe en god hverdag i familien

Folkekirkens Hus

På Folkekirkens hus’ hjemmeside kan du finde information om arrangementer så som morgensang, foredrag, koncerter og meget andet. Folkekirkens Hus ligger i Budolfi Sogn i Aalborg.

Kirkeministeriet

På kirkeministeriets hjemmeside kan der findes information omkring kirkeministeren og dennes ministerium herunder aktuelle nyheder. Derudover kan der findes information omkring andre godkendte trossamfund, folkekirkens økonomi og navngivning.

Salmebogen online

På den danske salmebogs hjemmeside, kan du finde tekst og melodi på de samler som er en del af den danske salmebog som du kan vælge til fx bryllup, dåb, bisættelse eller begravelse.

Sogn.dk

På Sogn.dk kan der findes information omkring alle sogne i Danmark. Siderne om de enkelte sogne indeholder som et minimum sognets administrative oplysninger, som f.eks. adresser, telefonnumre, mailadresser og statistik.