Om os

Nibe-Vokslev pastorat består af de to sogne: Nibe og Vokslev.

Langt de fleste danske kirkesogne opstod i Middelalderen, og deres grænser er sjældent forandret.

Her hos os var Vokslev dog frem til 1700 tallet hovedsognet, idet Nibe som by, først i opstod 12-1300 årene på baggrund af sildefiskeriet.

Vokslev kirke, der er bygget i 1100 tallet, er således ca. 200 -300 år ældre end Nibe kirke (1441), men i 1700 tallet blev Nibe hovedsognet og præstegården blev flyttet til Nibe. Indtil da tjente den nuværende ”Dalsgård” som præstegård. 

Lidt sognehistorie

I 1841 indførtes sogneforstanderskaber, hvor sognepræst, store jordbesiddere og valgte medlemmer fik et lokalt ansvar for forvaltning af skole -, fattig – og vejvæsen, og i 1868 trådte en ny landkommunallov i kraft og sognerådet opstod.

Med få undtagelser udgjorde kirkesognene på landet frem til kommunalreformen i 1970 også en selvstændig kommune, idet dog mange kommuner bestod af 2 eller 3 sogne, og med endnu en kommunalreform i 2007 er der mange steder kun kirken tilbage til at repræsentere sognebegrebet. 

Folkekirkens sogne 

I Folkekirken i dag hører der normalt én kirke til hvert sogn, således at et sogn er det område, som kirkens menighed bor i. Flere sogne kan dele en præst og kaldes i så fald et pastorat, som her i Nibe-Vokslev. Tidligere var der kun én sognepræst i hvert sogn. I dag kan der være flere, men en af dem vil så være udnævnt som den kirkebogsførende.

En gruppe af sogne, der ledes af en fælles provst, kaldes et provsti.

Folkekirkens grundenheder består ifølge Danmarks Statistik og Kirkeministeriet af 2.201 sogne med 2.354 kirker varetaget af 1.919 menighedsråd organiseret i 104 provstier. 

Læs mere i menuen herover