Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst.

Man kan ligeledes blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst.

Udmeldelse af Folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende præst eller kirkekontoret i det sogn hvor  man bor.

Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.

Ved en skriftlig henvendelse er det vigtigt, at påføre sit navn, sin adresse og sit personnummer.

Efter udmeldelsen:

har du ikke længere ret til kirkelig betjening fx i.f.m. vielse
har du ikke ret til bistand fra en præst i folkekirken ved din begravelse
betaler du ikke længere kirkeskat.

Det er vigtigt at du fortæller din familie om beslutningen.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk