Udvalgsoversigt Nibe-Vokslev menighedsråd

 

Kirke-og kirkegårdsudvalg:

Merethe Agerboe Outzen

Lene Frederiksen

Berit Gottenborg Simonsen

Karin Munk 

Arne Buus

Valgbestyrelse:

Arne Buus ( formand )

Jesper Have

Niels Pedersen

Økonomiudvalg:

Kathrine Gellert

Lene Frederiksen

Jesper Have

Nels Pedersen

Ativitets-og musikudvalg:

Karin Munk

Berit Gottenborg Simonsen

Maria Stensgård Poulsen

Merethe Agerboe Outzen

Tine Junker Dalgaard

Mette Bach Sloth

Julian Rasmussen

Torben Fogde Larsen

Kirkebladsudvalg:

Maria Stensgård Poulsen

Tine Junker Dalgaard

Facebook -Hjemmeside - PR

Maria Stensgård Poulsen

Lea Møller Christenen

Jesper Have

Torben Fogde Larsen