Fødsel

Tillykke med jeres barn!
  • Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes.
  • Denne anmeldelse sker automatisk af jordemoderen, hvis fødslen sker på sygehus 
  • Har der ikke medvirket jordemoder ved fødslen, skal I selv kontakte kirkekontoret for at få et personnummer til barnet, hvorefter moderen udfylder en fødselsanmeldelse på www.borger.dk.
  • Ugifte forældre, der ønsker fælles forældremyndighed, kan få faderskabet registreret ved at faderen indenfor 14 dage efter fødslen udfylder en ”omsorgs- og ansvarserklæring” på www.borger.dk.
  • Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt indenfor 14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
  • Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, kan blanket til registrering af faderskab med fælles forældremyndighed (omsorgs- og ansvarserklæring) udfyldes og udskrives fra www.personregistrering.dk. Kirkekontoret kan evt. hjælpe dig med udprintning af blanket.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte kirkekontoret på telefon 98351463 eller på mail: nibe.sogn@KM.DK